Lakiery Pre Coat
Galeria
Prim Jet Color produkuje różne rodzaje lakierów podkładowych (primerów, aktywatorów powierzchni) pod wspólną nazwą lakiery Pre Coat, są one przeznaczone do wstępnego przygotowania powierzchni mediów, na której ma być wykonany odpowiedni wydruk cyfrowy. 
Baza chemiczna


Wydajność


Rekomendowana grubość

.
Lakier Pre Coat 1
Przygotowuje media pod druk atramentem (tuszem) solwentowym lub utwardzanym promieniowaniem UV

Lakier Pre Coat 1 jest uniwersalnym lakierem podkładowym na bazie wodnej dyspersji żywic polimerowych przeznaczonym do umożliwienia atramentowego druku cyfrowego (plotery, drukarki) na różnorodnych mediach. Przede wszystkim jest przeznaczony do umożliwienia bezpośredniego druku atramentem solwentowym na tak specyficznych mediach jak, na przykład, metal, szkło, ceramika, melamina. W przypadku druku atramentem utwardzanym promieniowaniem UV przyczepność atramentu do pokrytej lakierem powierzchni jest znacznie większa niż do powierzchni bez wstępnej warstwy lakieru. Wydruk znacznie lepiej trzyma się podłoża i jest bardziej odporny na uszkodzenia mechaniczne.Lakier Pre Coat 2
Do sublimacji na włókna naturalne

Lakier Pre Coat 2 przygotowuje podłoże do transferu sublimacyjnego na bawełnę i inne włókna naturalne (jedwab, len, wełna). Jest opracowany na bazie wodnej dyspersji żywicy polimerowej. Lakier jest wodorozcienczalny, a po wyschnięciu (polimeryzacji) staje się wodoodporny. Tworzy bardzo cienką elastyczną jednorodną i gładką warstwę polimerową na powierzchni tkaniny. 
 
Lakier Pre Coat 2, który przygotowuje 100% bawełnę i inne włókna naturalne do transferu sublimacyjnego, powinien całkowicie pokrywać powierzchnię przeznaczoną pod wydruk (lakier Pre Coat 2 jest bardzo odporny na pranie i dlatego należy go dokładnie umieścić używając, na przykład, odpowiednich form, wzorców w miejscu przeznaczonym na wydruk). Zwykle powierzchnia przeznaczona do sublimacji jest pokrywana lakierem Pre Coat 2 przy użyciu sita (ten sposób zapewnia najbardziej równomierną warstwę lakieru), przy pomocy wałka do gęstych farb akrylowych lub przy pomocy pistoletu na sprężone powietrze.
 
Prawidłowo polakierowana powierzchnia powinna wyschnąć. Proces schnięcia można przyśpieszyć używając na przykład, źródła ciepłego powietrza lub prasy. Sugerujemy przeprowadzenie własnych testów, jak gruba powinna być warstwa lakieru Pre Coat 2, aby transfer sublimacyjny był optymalny. Zbyt cienko pokryta powierzchnia pod wydruk powoduje, że kolory po sublimacji nie są odpowiednio intensywne, natomiast zbyt gruba warstwa lakieru usztywnia tkaninę i powoduje rozmycie konturów wydruku (dyfuzja). 
 
Zwykle temperatura transferu sublimacyjnego wynosi około 180ºC, a czas transferu w przybliżeniu 60 sekund. Konieczne jest wypranie gotowego wydruku sublimacyjnego, aby stał się elastyczny. Po transferze sublimacyjnym wydruk jest trwały. Jednak proces całkowitej polimeryzacji trwa około 24 godzin i po tym czasie trwałość wydruku jest najwyższa. 

Dla uzyskania bardzo intensywnych kolorów i jeszcze większej trwałości wydruku, przed transferem sublimacyjnym należy dodatkowo wygrzać pokrytą lakierem Pre Coat 2 tkaninę (po wyschnięciu) przez 2 minuty w 150ºC. Najlepsze efekty uzyskuje się gdy lakier nakładany jest przy pomocy sita na gęstą tkaninę.

Lakier Pre Coat 4
Do sublimacji na różnorodne (sztywne) media

Lakier Pre Coat 4 umożliwia sublimację na sztywne media (np. ceramika, szkło, metal, drewno, twarde tworzywa, itd.) oraz na gruby papier i karton. Lakier Pre Coat 4 został zaprojektowany na bazie wodnej dyspersji żywicy polimerowej. Mieszanina lakieru Pre Coat 4 i 25% utwardzacza początkowo jest ciekła. Następnie ulega polireakcji prowadzącej do powstania stałego, usieciowanego polimeru. Lakier Pre Coat 4 jest wodorozcieńczalny, a po utwardzeniu staje się wodoodporny. Tworzy bardzo cienką, przezroczystą, jednorodną i gładką warstwę polimerową na powierzchni mediów umożliwiając transfer sublimacyjny. Tworzy powłoki o dużym połysku, bardzo dobrze przyczepne do podłoża, twarde i elastyczne, odporne na ścieranie, uderzenia i inne czynniki mechaniczne oraz odporne na okresowe działanie silnych chemikaliów. Biały lakier Pre Coat 4 jest stosowany do wydruków sublimacyjnych zawierających białe elementy, ponieważ nie ma białego atramentu sublimacyjnego. 

Aby uzyskać optymalne rezultaty sugerujemy zastosować się do poniższej instrukcji:  
  • Należy bardzo ostrożnie wymieszać lakier Pre Coat 4 z utwardzaczem, najlepiej w mikserze z łopatką (np. 1 kg lakieru + 250 g utwardzacza). 
  • Gotowy do użycia lakier powinien być jednorodny, bez pęcherzyków powietrza. Jeżeli obserwuje się pęcherzyki powietrza w objętości mieszaniny, to należy poczekać aż zanikną. Należy pamiętać o tym, że mieszanina lakieru z utwardzaczem po upływie około 3 godzin stwardnieje bezpowrotnie i zamieni się w ciało stałe. 
  • Powierzchnia przygotowana do wstępnego pokrycia lakierem, powinna być sucha, czysta, odtłuszczona (plamy, odciski palców), nieodkształcona. Ekstremalnie gładkie powierzchnie powinny być lekko zmatowione, na przykład papierem ściernym. 
  • Lakier można nakładać stosując sito, wałek do gęstych farb akrylowych lub pistolet na sprężone powietrze. 
  • Jeżeli lakier jest za gęsty do pistoletu, to można go rozcieńczyć małą ilością wody destylowanej. 
  • Rekomendujemy przeprowadzenie własnych testów, jak gruba powinna być warstwa lakieru Pre Coat 4. Zbyt cienko pokryta powierzchnia pod wydruk powoduje że kolory po sublimacji nie są odpowiednio intensywne, natomiast zbyt gruba warstwa lakieru powoduje rozmycie konturów wydruku (dyfuzja). 
  • Początkowo polakierowana powierzchnia jest nieprzezroczysta, o mlecznym zabarwieniu. W miarę odparowywania wody staje się bezbarwna, przezroczysta (po około 30 minutach). 
  • Po wyschnięciu polakierowanej powierzchni warstwa lakieru powinna być utwardzona przy pomocy podgrzewania (ponieważ pełne usieciowanie, czyli utwardzenie warstwy polimerowej trwa w temperaturze pokojowej 20°C do 7 dni). Każde podwyższenie temperatury wygrzewania o około 10°C powoduje skrócenie czasu utwardzania o połowę. Na przykład, w temperaturze 90°C wygrzewamy 60 minut, w temperaturze 100°C – 30 minut itd. 
  • Po utwardzeniu polakierowanej powierzchni zalecamy poczekać z wydrukiem około 2 godzin, aby warstwa lakieru uzyskała optymalne własności. 
  • Grafika, którą zamierzamy przetransferować na sztywne, twarde media (np. ceramika, szkło, metal, twarde tworzywa), powinna być wydrukowana atramentem sublimacyjnym na specjalnym papierze transferowym, przy pomocy drukarki lub plotera. Następnie ta grafika jest wygrzewana na polakierowaną powierzchnię przy pomocy prasy lub innego urządzenia umożliwiającego sublimację. Zwykle temperatura transferu jest z przedziału od 190ºC do 210ºC, a czas transferu od 30 sekund do 1 minuty.