BLOG

 1. pl
 2. en

Rok założenia firmy 1992

 Wróć

18 kwietnia 2024

Jak prawidłowo zalaminować wydruk

Praktyczne aspekty pracy z laminatami płynnymi

 

Pierwszym krokiem do osiągnięcia satysfakcjonujących rezultatów w pracy z płynnymi laminatami jest trafny dobór lakieru w zależności od zastosowanych mediów, zakładanych celów i pożądanych właściwości. Przystępując do pracy zaleca się wykonanie próby na małej części wykorzystywanych mediów. Pamiętać warto, iż dzięki lakierowi można używać tańszych mediów matowych, osiągają efekt taki sam jak w przypadku błyszczących. Wszelkie wydruki, na każdym rodzaju mediów, bez wyjątków można zabezpieczyć płynnym lakierem, konieczny jest jedynie trafny wybór lakieru, metody aplikacji i optymizm. Gotowi jesteśmy zawsze służyć radą i pomocą techniczną, w warunkach nietypowych modyfikujemy lakier aby spełniał oczekiwania klienta pozwalając na dogodną aplikację i uzyskanie optymalnych wyników.
 

Kolejnym etapem powinno być staranne przygotowanie do aplikacji.


Zastosowane media powinny być:

 • czyste,
 • suche,
 • odtłuszczone (plamy, odciski palców).

 

Do mycia zabrudzeń kategorycznie unikać należy detergentów, które ciężko z powierzchni dokładnie wypłukać. 

 

Media chłonne i łatwo absorbujące płyny powinny być odpowiednio naprężone celem uniknięcia falowanie, zwijania i odkształcenia powierzchni a tym samym nierównomiernego nasycenia lakierem. Zaleca się stosowanie różnego rodzaju i wielkości ram itp.

 

Pomieszczenie pracy powinno zapewniać odpowiednią temperaturę, wilgotność, i wentylację.

 

Narzędzia i maszyny stosowane w procesie laminacji muszą być całkowicie sprawne i czyste.

 

Produkt winien mieć jednolitą konsystencje i barwę.

 

Lakier dostarczany jest w postaci gotowej do pracy. Zdecydowanie nie polecamy rozcieńczania produktu. W razie takiej konieczności należy używać wody destylowanej lub demineralizowanej. Pamiętać należy, iż produkt rozcieńczony charakteryzuje się innymi, niższymi parametrami. Kategorycznie nie wolno mieszać pozostałego po pracy rozcieńczonego produktu z laminatem oryginalnym. 

 

Odlewać z pojemnika tylko ilość potrzebną do jednorazowego wykonania pracy, pojemnik dokładnie zamknąć. Wydajność z jednego kilograma lakieru waha się w zależności od zastosowanej metody i mediów w przedziale 20-30 metrów kwadratowych.
 

Technika aplikacji w zależności od zastosowanej metody może być:

 

 1. mechaniczna za pomocą laminatorów

 • Ważnym parametrem jest ilość lakieru nanoszona na powierzchnię, nie powinna ona przekraczać 20 mikronów w jednej warstwie.

 • W przypadku maszyn bez możliwości suszenia preferowanym rozwiązaniem jest swobodne suszenie wydruków w pozycji poziomej o ile pozwala na to przestrzeń robocza. 

 • Suszenie wydruku w pozycji pionowej może pod wpływem grawitacji ze względu na grubość warstwy powodować zacieki

 

 1. Ręczna za pomocą wałka

 • Narzędziem pracy jest wałek do gęstych lakierów akrylowych. W czasie pracy należy rozprowadzać lakier równomiernie zdecydowanymi ruchami nie odrywając narzędzia od powierzchni. Po wstępnym przeschnięciu warstwy pierwszej należy nakładać warstwę drugą. W miarę możliwości zaleca się, aby jedna warstwa prowadzona była wzdłuż wydruku, a kolejna w poprzek. Pamiętać należy, iż dwie cienkie warstwy, mimo większej pracochłonności dają lepszy efekt niż jedna grubsza. Po skończonej pracy należy umyć wałek w wodzie bez detergentów! Dokładnie wypłukać, pozostawić do swobodnego schnięcia. Częstym błędem jest pozostawianie narzędzia zaraz po pracy na dłuższy czas w pojemniku z wodą. Wałek taki ciężko jest dokładnie umyć, a co najważniejsze również i wysuszyć. Praca mokrym bądź wilgotnym narzędziem uniemożliwia osiągnięcie satysfakcjonującego efektu końcowego.
 • Należy przechowywać wałek w warunkach uniemożliwiających osiadanie na nim pyłów.

 

 1.  Pistolet malarski
 • Najpopularniejsze możliwości to zestaw kompresor i pistolet na sprężone powietrze, lub pistolet o napędzie elektrycznym.
 • W pomieszczeniach o małej kubaturze, konieczności ograniczania hałasu optymalnym rozwiązaniem wydaje się być pistolet o napędzie elektrycznym, przy czym należy zakupić urządzenie o dobrych parametrach, wysokiej klasy.
 • Do prac o większym nakładzie zdecydowanie lepszym rozwiązaniem ze względu na niski koszt nośnika – sprężonego powietrza, jest inwestycja w kompresor. Przy doborze urządzenia pamiętać należy o wyposażeniu go w filtry: powietrzny i olejowy.
 • Sam pistolet malarski powinien mieć konstrukcję ułatwiającą mycie i konserwacje, wykonany być z materiału nierdzewnego. Pożądana jest możliwość wymiany dyszy natryskowej, a przede wszystkim możliwość regulacji parametrów natrysku, czyli kształtu stożka oraz wydatku lakieru.
 • Przed pracą należy dokonać przeglądu przyrządu natryskowego. W celu sprawdzenia działania i ewentualnego usunięcia pozostałości należy rozpylić nieznaczną ilość wody pod ciśnieniem. Stożek strumienia powinien mieć kształt rozproszony. Do małych, precyzyjnych, a zwłaszcza wklęsłych powierzchni należy stosować strumień skupiony. 
 • Koniecznym przy pracy jest właściwe oświetlenie i wentylacja pomieszczenia. Należy stosować środki ochrony oczu i dróg oddechowych.
 • Aplikować należy 2 warstwy. Na przedstawionych poniżej ilustracjach przedstawione są metody nakładania obu warstw.

 

 

      Metoda pierwsza, choć prostsza i niewymagająca doświadczenia wymaga większego nakładu pracy. Lakier należy nakładać w sposób podobny do aplikacji wałkiem. Po wykonaniu jednej warstwy pionowej, kolejną nakładamy w poziomie. Dwie warstwy zapewniają pożądaną grubość powłoki, ponadto pozwalają usunąć drobne niedociągnięcia i braki jednej warstwy. Aplikując dwie warstwy mamy dużą pewność, iż nie ma drobnych luk bez lakieru, które źle wpływają na estetykę oraz parametry ochronne.

 

      Metoda druga wymagająca nieco wprawy pozwala zaoszczędzić czas, zalecana jest również w warunkach utrudnionego manewrowania wydrukiem. Polega ona na nakładaniu każdej kolejnej warstwy na połowę poprzedniej. 

Po pracy należy umyć pistolet silnym strumieniem wody. W celu ostatecznego przepłukania zaleca się napełnić zbiorniczek niewielką ilością wody. Przechowywać w warunkach ograniczających dostęp pyłu (np. w pudełku, worku, itp.)

Pamiętać należy o konserwacji i okresowych przeglądach pistoletu oraz kompresora. 

 

Praca z urządzeniami natryskowymi wymaga zdobycia wprawy, nie należy się zniechęcać po kilku próbach.

 

 1. Stosowanie różnego rodzaju pędzli, szmatek, gąbek, mopów do rozprowadzania lakieru dając powierzchnię o nierównej fakturze, może być pożądane w celu osiągnięcia efektów specjalnych i artystycznych.

 

Laminowany materiał gotowy jest do wstępnej obróbki po wstępnym przeschnięciu, ok. 30-45 minutach. Przy pracach wymagających manewrowania, wyklejaniu itp. zaleca się większy odstęp czasu. Pełne właściwości ochronne laminat osiąga po upływie 72 godzin. Wszelkie zabiegi jak mycie wydruków na myjniach mechanicznych, instalacja w ciężkich warunkach itp. winny odbywać się po osiągnięciu pełnej polimeryzacji, czyli po 72 godzinach.

 

Najnowsze posty

Unique Products for Unique People 

since 1992

NA  SKRÓTY

GODZINY  OTWARCIA

9:00 - 17:00

 

9:00 - 17:00

 

9:00 - 17:00

 

9:00 - 17:00

 

9:00 - 17:00

Poniedziałek 

 

Wtorek

 

Środa 

 

Czwartek

 

Piątek

KONTAKT

ul. Wendy 15 D

80-299 Gdańsk

 

tel. +48 694-485-805

 

tel. +48 (58) 719-14- 58

 

marketing@

primjetcolor.com.pl

Projekt i wykonanie Prim Jet Color

NIP PL 583-000-27-17,  Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku 7 Wydział Gospodarczy  KRS 0000116923,  Kapitał zakładowy 70 000 PLN